Cursuri

În cei 147 de ani de existență, Crucea Roșie Română s-a adaptat mereu provocărilor cu care s-a confruntat. Chiar și în pandemiei COVID-19, voluntarii filialei Teleorman au fost permanent în acțiune, asumându-și toate riscurile, pentru a oferi asistență umanitară și servicii socio-medicale celor aflați în nevoie. În condiții neprielnice, “oamenii” Crucii Roșii Române au depășit bariere și, cu responsabilitate și dăruire, au dus la îndeplinire misiunea organizației.

În conformitate cu standardele de formare în domeniul primului ajutor de baza, Crucea Roșie Română Filiala Teleorman organizează cursuri și instruiește persoanele interesate în acordarea primului ajutor în situații de urgență.

Programa de curs este standardizată la nivel național și armonizată în conformitate cu recomandările Consiliului European de Resuscitare și ale Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.

Curs Prim Ajutor de Bază – durata standard recomandata 12 ore, include evaluarea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice; absolvenții cursului primesc un certificat de participare cu valabilitate un an.
Curs de reîmprospătare a cunoștințelor de prim ajutor de baza; durata recomandată fiind de 6 ore.

Crucea Roșie Romana:

  • are certificare europeana a cursurilor de prim ajutor eliberata de Centrul Mondial de Referință pentru acordarea primului ajutor al Federației Internaționale de Cruce Roșie si Semiluna Roșie;
  • deține exclusivitatea utilizării în România a Manualului European de Prim Ajutor.
  • este furnizor de prim ajutor acreditat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
  • este certificata conform sistemului de management al calității ISO 9001 pentru organizarea de cursuri.

Crucea Roșie Romana – Filiala Teleorman pune la dispoziție întregul echipament destinat derulării cursului, atât pentru prezentarea părților teoretice, cât și pentru activitățile practice, folosindu-se materialele moderne de prezentare, respectiv: laptop, videoproiector, ecran, manechine, targa, mulaje răni, consumabile medicale etc.

Cursul de Prim Ajutor se finalizează cu un examen, în urma căruia se primește certificat de absolvire în acord cu Ghidul european de prim ajutor si legitimație care confirma că persoana este instruită sa acorde primul ajutor.

După absolvirea cursurilor de prim ajutor, persoana respectivă știe sa acorde prim ajutor în caz de:

  • pierderea stării de conștiență;
  • stop cardio-respirator;
  • hemoragii;
  • luxații, entorse;
  • arsuri (în caz de electrocutare sau insolație),
  • înec.

Mobil 0724557647
E-mail : teleorman@crucearosie.ro